Varje spelare får 13 kort var från en vanlig kortlek, spelarna ska sen skapa tre händer med dessa kort. Två av dessa händer, kallas mitten och baksidan, ska innehålla fem kort och en hand, kallas framsidan, ska innehålla tre kort. Baksidan ska vara den bästa handen av dessa tre. Framsidans kort kan inte räknas in i en stege eller färg.

Händerna placeras ut på bordet, först baksidan, framför den är mitten och framför mitten är framsidan. Efter att spelarna har lagt ner sina händer ska de berätta om de ska spela sin hand eller inte. Innan de avslöjar sina händer måste de berätta om de har så kallade royalties, detta är bonusar för personer som har till exempel färg stege eller fyrtal.

Lyckas en spelare få färg eller stege med alla händer vinner denne automatiskt, oavsett vad de andra spelarna har. Detta är det enda scenario som man kan ha stege eller färg med framsidan.

Chinese poker använder sig av enheter, något som inte är lika vanligt i poker som till exempel mörken eller antes. Spelaren tar en summa från varje hand som hans egna händer slog, i vissa fall får spelaren en bonus om den vinner med två eller tre av sina händer. Ovanligt för poker är att man kan vinna på att komma på andra plats, är en av dina händer bättre än den som vann de andra händerna så får du ta de enheterna.

Spelarna spelar på sina egna händer, detta innebär att framsidan hos en spelare kan ha mer marker på sig än mitten. Det innebär också att det kan vara fler marker på en spelares framsida jämfört med en annan spelares framsida. .

De olika händerna ger olika mycket poäng, till exempel en högsta möjliga färgstege ger 20 poäng och 10 för en vanlig färgstege med baksidans hand. En färgstege i mitten är inte beroende av kvalitén utan ger i vilket fall 20 poäng.
Royalties ger extra poäng, till exepmel ger en roayltie på en kåk ger 3 extra poäng.

Max antal spelare är 4, då det bara finns tillräckligt med kort för så många spelare.